Ubezpieczenia dla masażystów
PTF Ubezpieczenia, ubezpieczenia dla fizjoterapeutów
   Zadzwoń do nas +48 56 669 32 78

Warunki ubezpieczenia

Obowiązkowe ubezpieczenie OC fizjoterapeuty

W zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą zastosowanie mają:

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 Karta produktu

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.).

 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r.

Archiwum:

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r.

 Karta produktu

W zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej zastosowanie mają:

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r.

 Karta produktu

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.).

 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r.

Dobrowolne ubezpieczenie OC fizjoterapeuty

W zakresie dobrowolnego ubezpieczenia OC fizjoterapeuty zastosowanie mają:

Podstawa prawna: Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

 OWU OC dobrowolne obowiązujące od 04.10.2019

 Postanowienia dodatkowe - OC dobrowolne

Archiwum:

 OWU OC dobrowolne obowiązujące do 03.10.2019

Ubezpieczenie OC działalności medycznej

Do ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia zastosowanie mają:

Podstawa prawna: Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia

 OWU OC działalności obowiązujące od 04.10.2019

 Postanowienia dodatkowe - OC działalności

Archiwum:

 OWU OC działalności obowiązujące do 03.10.2019

Ubezpieczenie NNW+ HIV / WZW

Do ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zastosowanie mają

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z dnia 24 stycznia 2016 roku (OS/OW041/1601) oraz Klauzula ubezpieczenia na wypadek zakażenia HIV i/lub WZW, która ma zastosowanie do świadczeń dodatkowych z tytułu ekspozycji ubezpieczonego na ryzyko HIV i WZW.

 OWU NNW obowiązujące od 04.10.2019

 Klauzula HIV / WZW do OWU NNW

Archiwum:

 OWU NNW obowiązujące do 03.10.2019


Informacja
o ubezpieczeniach
tel.: +48 56 669 32 78


płatności online obsługuje: