Ubezpieczenia dla masażystów
PTF Ubezpieczenia, ubezpieczenia dla fizjoterapeutów
   Zadzwoń do nas +48 56 669 32 78
Dokumentacja medyczna - poradnik dla Fizjoterapeuty

Fizjoterapeuci są zobowiązani prowadzić i udostępniać tworzoną przez siebie dokumentację medyczną.

Sposób prowadzenia przez nich tej dokumentacji zależny jest od formy wykonywania zawodu. Fizjoterapeuta wykonujący zawód w ramach działalności gospodarczej jest, w rozumieniu ustawy, podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą

sprawdź
BDO a prowadzenie praktyki fizjoterapeutycznej - co każdy fizjoterapeuta powinien wiedzieć

 W związku z wątpliwościami w praktyce obrotu gospodarczego, na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2019 r. poz. 1292), zostały wydane Objaśnienia prawne Ministra Klimatu dotyczące stosowania przepisów art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze - BDO przez wytwórców odpadów będących mikro przedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.

sprawdź
Prowadzenie praktyki fizjoterapeutycznej, a zatrudnianie innych fizjoterapeutów - co stanowią przepisy?

W sytuacji zamiaru współpracy z innym fizjoterapeutą w ramach działalności leczniczej, rekomenduje się powołanie grupowej praktyki fizjoterapeutycznej. Natomiast w sytuacji, gdy zamierza się zatrudniać innych fizjoterapeutów na umowę o pracę celem wykonywania działalności leczniczej, właściwy jest podmiot leczniczy.

sprawdź
Obowiązkowe ubezpieczenie OC praktyki fizjoterapeutycznej - informacje ogólne

Do rejestracji praktyki fizjoterapeutycznej wymagane jest obowiązkowe ubezpieczenie OC zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z minimalną sumą gwarancyjną 30 tys. euro na jedno zdarzenie i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe.

sprawdź
Jakie ubezpieczenie OC powinien wybrać Fizjoterapeuta?

Z 1 czerwca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą . Zgodnie z jego przepisami, każdy Fizjoterapeuta, który prowadzi działalność w formie praktyki zawodowej lub podmiotu leczniczego, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

sprawdź

Informacja
o ubezpieczeniach
tel.: +48 56 669 32 78


płatności online obsługuje: