Ubezpieczenia dla masażystów
PTF Ubezpieczenia, ubezpieczenia dla fizjoterapeutów
   Zadzwoń do nas +48 56 669 32 78

Obowiązkowe ubezpieczenie OC praktyki fizjoterapeutycznej - informacje ogólne

Obowiązkowe ubezpieczenie OC praktyki fizjoterapeutycznej - informacje ogólne

data publikacji: 2019-11-12

Rejestracja praktyki fizjoterapeutycznej - wymogi ubezpieczeniowe


Do rejestracji praktyki fizjoterapeutycznej wymagane jest obowiązkowe ubezpieczenie OC zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z minimalną sumą gwarancyjną 30 tys. euro na jedno zdarzenie i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe.

 

Nowe przepisy prawne i wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia OC Fizjoterapeuty.


Zwracamy uwagę na fakt, że obowiązkowe ubezpieczenie OC praktyki fizjoterapeutycznej musi być zgodne z powyższym Rozporządzeniem bez względu na ofertę towarzystwa ubezpieczeń. Kwestia warta większej uwagi odnosi się jedynie do możliwości zwolnienia z ciężaru regresu w przypadku szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa (więcej o tym wkrótce).

 

Prowadzenie praktyki fizjoterapeutycznej oraz jednoczesne wykonywanie zawodu Fizjoterapeuty na podstawie umowy o pracę.


W przypadku prowadzenia działalności w postaci praktyki fizjoterapeutycznej przy jednoczesnym wykonywaniu zawodu w oparciu o umowę o pracę należy mieć na uwadze, że samo obowiązkowe ubezpieczenie OC nie wystarczy. Zgodnie z przepisami prawa, obowiązkowe OC obejmuje wyłącznie szkody wyrządzone w ramach prowadzonej działalności. Celem kompleksowej ochrony, należy więc ubezpieczyć się również w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia OC Fizjoterapeuty.

 

Dlaczego dobrowolne ubezpieczenie OC Fizjoterapeuty jest tak ważne?


Dobrowolne ubezpieczenie OC obejmuje nie tylko szkody wyrządzone podczas wykonywania zawodu w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie bez prowadzenia działalności, ale może także działać jako ubezpieczenie nadwyżkowe względem obowiązkowego OC Fizjoterapeuty. Oznacza to, że w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia OC dla danego zdarzenia, która jest ograniczona do 30 tys. euro, brakująca kwota uzupełniania jest sumą gwarancyjną dobrowolnego ubezpieczenia OC. Jedynym warunkiem koniecznym do skorzystania z tej opcji jest udzielanie ochrony w przypadku obu tych ubezpieczeń przez tego samego ubezpieczyciela.

W przypadku jednoczesnego zakupu obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia OC praktyki fizjoterapeutycznej, dobrowolne ubezpieczenie OC zadziała jako ubezpieczenie nadwyżkowe zwiększając sumę gwarancyjną obowiązkowego ubezpieczenia OC.

 

 

Co więcej, dobrowolne ubezpieczenie OC często obejmuje szerszy katalog szkód, jak np. szkody w mieniu pacjentów powstałe w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.

W programie PTFubezpieczenia.pl szczegółowy zakres dobrowolnego ubezpieczenia OC Fizjoterapeuty określają postanowienia dodatkowe, które rozszerzają ochronę ujętą w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 

Dobrowolne ubezpieczenie OC obejmuje szerszy zakres ochrony niż obowiązkowe ubezpieczenie OC praktyki fizjoterapeutycznej

 

Czy tego typu ubezpieczenie musi kosztować majątek? Oczywiście, że nie!

Zachęcamy do kalkulacji składki i zapoznania się z naszą ofertą.

Jeśli dalej będziecie mieć problem z wyborem odpowiedniego ubezpieczenia Fizjoterapeuty, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy z chęcią pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości.


Informacja
o ubezpieczeniach
tel.: +48 56 669 32 78


płatności online obsługuje: