Ubezpieczenia dla masażystów
PTF Ubezpieczenia, ubezpieczenia dla fizjoterapeutów
   Zadzwoń do nas +48 56 669 32 78

Prowadzenie praktyki fizjoterapeutycznej, a zatrudnianie innych fizjoterapeutów - co stanowią przepisy?

Prowadzenie praktyki fizjoterapeutycznej, a zatrudnianie innych fizjoterapeutów - co stanowią przepisy?

data publikacji: 2020-03-06

 W sytuacji zamiaru współpracy z innym fizjoterapeutą w ramach działalności leczniczej, rekomenduje się powołanie grupowej praktyki fizjoterapeutycznej. Natomiast w sytuacji, gdy zamierza się zatrudniać innych fizjoterapeutów na umowę o pracę celem wykonywania działalności leczniczej, właściwy jest podmiot leczniczy.

Działalność lecznicza fizjoterapeuty może być wykonywana w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym zakład albo w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka fizjoterapeutyczna. Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego. Natomiast, fizjoterapeuta wykonujący swój zawód w ramach działalności gospodarczej jest podmiotem leczniczym.

W związku z tym, że fizjoterapeuta ma możliwość prowadzenia działalności leczniczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, pojawiły się wątpliwości dotyczące kwestii zatrudniania dodatkowych osób w ramach tej praktyki. Krajowa Rada Fizjoterapeutów stoi na stanowisku, że wykonywanie działalności leczniczej w ramach indywidualnej praktyki zawodowej polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobiście (indywidualnie) przez fizjoterapeutę. Natomiast wykonywanie działalności leczniczej w ramach grupowej praktyki fizjoterapeutycznej polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez fizjoterapeutów tworzących spółkę cywilną, jawną albo partnerską.

Ustawa zawodowa wprost nie rozstrzyga kwestii możliwości zatrudniania przez fizjoterapeutów prowadzących indywidualną praktykę zawodową innych fizjoterapeutów, ale wynika to z literalnej wykładni jej właściwych przepisów. Krajowa Rada stoi ponadto na stanowisku, iż w ramach praktyki zawodowej, dopuszczalne jest zatrudniania osób do wykonywania czynności pomocniczych (np. przyjmowanie zgłoszeń pacjentów i umawianie wizyt, księgowości, prace porządkowe itd.), ale nie powinny to być osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach tych praktyk.

Przypominamy, że obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane przepisami prawa do prowadzenia działalności przez Fizjoterapeutę w formie praktyki fizjoterapeutycznej lub podmiotu leczniczego znajdziecie u nas na portalu w zakładce obowiązkowe OC fizjoterapeuty


Informacja
o ubezpieczeniach
tel.: +48 56 669 32 78


płatności online obsługuje: