Ubezpieczenia dla masażystów
PTF Ubezpieczenia, ubezpieczenia dla fizjoterapeutów
   Zadzwoń do nas +48 56 669 32 78

Informacje dodatkowe

Dedykowane jest wszystkim Fizjoterapeutom, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lub są zatrudnieni na etacie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub innej umowy cywilno-prawnej.

W przypadku zakupu jednocześnie obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia OC, ubezpieczenie dobrowolne działa jako nadwyżkowe w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej oraz w przypadku wykonywania czynności zawodowych nieobjętych zakresem ubezpieczenia OC obowiązkowego.

Dobrowolne ubezpieczenie OC obejmuje między innymi:

 • Szkody w mieniu i na osobie;
 • Szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych, w tym HIV i WZW;
 • Szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa;
 • Szkody powstałe w związku z niedotrzymaniem terminu świadczeń medycznych;
 • Szkody w następstwie naruszenia praw pacjenta z sublimitem 100 000 PLN;
 • Szkody związane z niesieniem pierwszej pomocy osobie, która uległa nieszczęśliwemu lub nagłemu wypadkowi;
 • Odpowiedzialność za podwykonawców bez prawa do regresu.

Zakres ubezpieczenia obejmuje również czynności ujęte w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM, tj. 93 Fizykoterapia, respiratoroterapia, rehabilitacja i zabiegi pokrewne mieszczące się w ramach zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych – różne (87-99), w tym :

 • 93.0 Diagnostyka fizjoterapeutyczna;
 • 93.1 Kinezyterapia;
 • 93.2 Inne zabiegi fizjoterapeutyczne w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego;
 • 93.3 Inne zabiegi fizjoterapeutyczne;
 • 93.4 Wyciągi szkieletowe i inne wyciągi;
 • 93.5 Inne unieruchomienie, ucisk i zabiegi przy ranie z wyłączeniem 96.58-96.59 płukanie rany i 84.71-84.73 zewnętrzny stabilizator;
 • 93.6 Leczenie osteopatyczne;
 • 93.7 Rehabilitacja mowy i czytania i rehabilitacja ślepoty;
 • 93.8 Inne leczenie rehabilitacyjne;
 • 93.9 Respiratoterapia z wyłączeniem 96.01-96.05 wprowadzenie rurki oddechowej i 96.70-96.72 inna ciągła mechaniczna wentylacja.

Ubezpieczenie dobrowolne obejmuje także poniższe czynności wykonywane przez Ubezpieczonych:

 • Zabiegi manualne (mobilizacja, manipulacja);
 • Akupunktura;
 • Akupresura;
 • Osteopatia;
 • Igłoterapia;
 • Mobilizacja per rectum;
 • Mobilizacja per vaginam.

 


Informacja
o ubezpieczeniach
tel.: +48 56 669 32 78


płatności online obsługuje: