Ubezpieczenia dla masażystów
PTF Ubezpieczenia, ubezpieczenia dla fizjoterapeutów
   Zadzwoń do nas +48 56 669 32 78

Informacje dodatkowe

Zakres ochrony obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego. W razie potrzeby zakres ubezpieczenia może zostać także rozszerzony o następstwa zawałów serca i udarów mózgu oraz na wypadek zakażenia HIV i/lub WZW.

Świadczenia dodatkowe z tytułu ekspozycji Ubezpieczonego na ryzyko HIV i/lub WZW obejmują:

  • Koszty badań na obecności wirusów HIV lub WZW;
  • Koszty leczenia antyretrowirusowego;
  • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV;
  • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW typu C;
  • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW typu B.

Informacja
o ubezpieczeniach
tel.: +48 56 669 32 78


płatności online obsługuje: